Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

Εισήγηση του τοπικού σύμβουλου Γιάννη Κορρέ για το Τεχνικό Πρόγραμμα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ
Συμβ. Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας

10.1.2012
       ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στο Τοπικό Συμβούλιο Κορωνίδας
Η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος είναι πολύ σημαντική και πρέπει να καλύπτει όλες τις ανάγκες του τοπικού διαμερίσματος, τόσο σε αναπτυξιακές υποδομές, όσο και στη συντήρηση αυτών που υπάρχουν.  Οι διαδικασίες κατάρτισής του πρέπει να είναι συλλογικές ώστε να συμμετέχει και η τοπική κοινωνία.
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη απαξιώνονται τελείως τα χωριά αφού δεν υπάρχει υποστήριξη από το κράτος  και το ποσό από την κατανομή που αναλογεί σε κάθε χωριό δεν επαρκεί ούτε για τις βασικές ανάγκες.
Γι’ αυτό σαν Τοπικό Συμβούλιο θα πρέπει να απαιτούμε και να διεκδικούμε την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών και να μην υιοθετούμε και να δεχόμαστε την εφαρμογή αυτών των πολιτικών.

Εμείς προτείνουμε σαν άμεση προτεραιότητα και αναγκαία για το τοπικό διαμέρισμα τα παρακάτω:
1) Ύδρευση
  • Άμεση αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων
  • Συντήρηση – αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης
  • Καθαρισμός δεξαμενών, συντήρηση αντλιοστασίων 
  • Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Φαρακλός – Αρέλες
  • Μελέτη ύδρευσης Χάσκα – Ποταμός
  • Αποπεράτωση ύδρευσης – άρδευσης από Φανερωμένη μέχρι τον Αη Θόδωρο
2) Αποχέτευση
  • Άμεση λύση του αποχετευτικού με τη δημιουργία μονάδων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε όλο το τοπικό διαμέρισμα
  • Συντήρηση – αντικατάσταση – επέκταση δικτύου αποχέτευσης
3) Δρόμος Μυρίση
4) Συντήρηση με τα κατάλληλα τεχνικά έργα όλων των αγροτικών δρόμων
5) Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
6) Συντήρηση και αξιοποίηση όλων των κοινοτικών και κοινόχρηστων χώρων (σχολείο, ιατρείο, κοινοτικό κατάστημα, νεκροταφείο, ξενώνας, πλατείες, παιδικές  χαρές κλπ)
7) Έργα ανάδειξης – προστασίας – αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος ( μυκηναϊκός τάφος, νερόμυλοι, παραδοσιακά μονοπάτια, προστασία ρεμάτων από μπαζώματα και ρυπάνσεις)
8) Δημιουργία χώρων στάθμευσης Κωμιακής και Απόλλωνα
9) Δημιουργία υποδομών – μελετών ανάδειξης και αξιοποίησης πρωτογενή τομέα

Όσον αφορά την κοστολόγηση των παραπάνω είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Δήμου.