Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Δελτίο Τύπου Λαϊκής συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου για την 11η Συνεδρίαση του Περιφεριακού Συμβουλίου


Ρόδος, 30 Σεπτέμβρη 2011

Κατά την 11η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο την Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη, επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι το Συμβούλιο, με ευθύνη, κύρια, της κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλά και συνευθύνη και των άλλων παρατάξεων του ευρω-μονόδρομου, αποτελεί εργαλείο εφαρμογής και διευκόλυνσης της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την με κάθε μέσο , εξασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και της φτωχής αγροτιάς.
Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται απόλυτα τόσο από την έγκριση των απολογισμών άγριας λιτότητας, ως προς τις λαϊκές ανάγκες, των πρώην νομαρχιών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, όσο και από την στάση των παρατάξεων αυτών στα υπόλοιπα βασικά θέματα που συζητήθηκαν :


 α) Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Νοτίου Αιγαίου,
 β) Συμμετοχή στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό
( NECSTour),
 γ)Το Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οι παρεμβάσεις των εκλεγμένων συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου εστιάστηκαν :

Α. Για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Νοτίου Αιγαίου.

Βασικές παράμετροι των θέσεων της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου είναι :

1.Η διαχείριση και η ανακύκλωση των απορριμμάτων αποκλειστικά από υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Συνδέσμων τους και όχι επιχειρήσεις. Να ενταχθούν σε αυτές τις υπηρεσίες οι εργαζόμενοι σήμερα στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, οι εργαζόμενοι σε άλλα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην καθαριότητα και την ανακύκλωση και μάλιστα με σχέσεις σταθερής και μόνιμης εργασίας , με ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, καθώς και πλήρη εφαρμογή των αναγκαίων και σύγχρονων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
2. Να αποκλειστεί κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης μέρους ή του συνόλου της διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και η χρήση των φορομπηχτικών αποκαλούμενων «Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» ( ΣΔΙΤ) που έχουν ήδη χρυσοπληρώσει οι εργαζόμενοι όπου εφαρμόστηκαν.
3. Αποκλειστική χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αποκλειόμενης της ψευδεπίγραφης φορομπηχτικής «ανταποδοτικότητας» που ήδη έχει σωρεύσει δυσβάσταχτα βάρη στον εργαζόμενο λαό με τα υπέρογκα τέλη καθαριότητας.

Για τα ζητήματα αυτά καμιά δέσμευση, ούτε καν νύξη, ακούστηκε κατά την συνεδρίαση του Π.Σ. ούτε από την κυβερνητική πλειοψηφία ούτε βέβαια και από τι άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας. Επίσης καμιά ρητή δέσμευση δεν υιοθετήθηκε για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων με εφαρμογή στην πράξη της κείμενης νομοθεσίας, καθώς αυτό απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό τόσο εντός όσο και εκτός των μονάδων υγείας, που η πολιτική κυβέρνησης και Ε.Ε. δεν επιτρέπει….

Αποκαλυπτική των προθέσεων, ήταν η τοποθέτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας περί της εν δυνάμει αποδοχής όλων των σύγχρονων τεχνολογιών, δηλαδή ακόμη και της εξαιρετικά ρυπογόνου και καρκινογόνου, ( αλλά και εξαιρετικά επικερδούς ) καύσης των αποβλήτων . Είναι προφανές ότι με πρόσχημα τα υπαρκτά θέματα της χωροθέτησης και της απροθυμίας στοχευμένης δράσης περιορισμού των αποβλήτων, για να μην θιχτεί η «αγορά», με «διαφάνεια» και «δημοκρατική συμμετοχή», περιφερειακοί «άρχοντες» του ευρω – μονόδρομου, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, μονοπωλιακοί όμιλοι, και λοιποί θιασώτες της «αγοράς» και της «επιχειρηματικότητας», στρώνουν το έδαφος για ένα νέο μεγάλο φαγοπότι στο χώρο των αποβλήτων σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Αυτός άλλωστε ήταν και από τους βασικούς στόχους του «Καλλικράτη» όπως έγκαιρα είχε προειδοποιήσει η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου. Είναι επίσης φανερό, ότι ο δρόμος του αγώνα ενάντια στην πολιτική που στοχεύει στο να θησαυρίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι ακόμη και από τα σκουπίδια, είναι μονόδρομος για τον λαό των νησιών μας .


Β. Για την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών
Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό.

Στην συζήτηση για την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό αναδείχτηκαν δυο ριζικά διαφορετικές αντιλήψεις και πολιτικές για τον τουρισμό :
Η μια, αυτή της Λαϊκής Συσπείρωσης, που αντιλαμβάνεται τον τουρισμό ως αναφαίρετο δικαίωμα πρώτα και κύρια του εργαζόμενου λαού για αναψυχή και ανάπαυση, με εργαζόμενους στον τουρισμό, με σταθερή εργασία, πλήρη εργασιακά δικαιώματα και αμοιβές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες . Με πλαίσιο λειτουργίας στο οποίο αφενός θα αναδείχνεται ο πολιτισμός και η τοπική ιδιαιτερότητα χωρίς την ισοπέδωση της τουριστικής υποκουλτούρας, και αφετέρου οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες του τουρισμού θα έχουν ουσιαστικό ρόλο και μερίδιο, μακριά από τις αγελαίες τακτικές του μάρκετινγκ ( «βραχιολάκια» , «all exclusive” κ.λ.π.
Από την άλλη, η πολιτική των μεγαλοεπιχειρηματιών του τουρισμού, πολιτική που υπηρετούν και πρεσβεύουν οι κυβερνήσεις του δικομματισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικές δυνάμεις του ευρω- μονόδρομου και, σε επίπεδο περιφέρειας, οι αντίστοιχες παρατάξεις, που αντιλαμβάνεται τον τουρισμό αποκλειστικά ως κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα, στοχεύει στον λεγόμενο «ποιοτικό τουρισμό» δηλαδή τους τουρίστες – πελάτες υψηλού εισοδήματος. Βέβαια, σε περιόδους ισχνών αγελάδων, όλοι αυτοί θυμούνται ξαφνικά τον κοινωνικό και τον μαθητικό τουρισμό, αντιμετωπίζοντας ως πελάτες συνταξιούχους και μαθητές…
Για όλους αυτούς «βιώσιμος» και «ανταγωνιστικός τουρισμός» σημαίνει ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων των ξενοδοχοϋπάλληλων και κλείσιμο των μικροεπαγγελματιών. Αυτήν ακριβώς την πολιτική , σε ευρωενωσιακό επίπεδο υπηρετεί και η συμμετοχή της Περιφέρειας στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό.

Γ. Για το Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Με το Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Πανεπιστημίου Αιγαίου η Περιφέρεια «βάζει πλάτη» για την υλοποίηση του εκτρωματικού νόμου - πλαισίου της κυβέρνησης με βασικό στόχο την διαμόρφωση της Παιδείας της «αγοράς». Σύμφωνα με την πολιτική αυτή τα Πανεπιστήμια πρέπει να λειτουργούν ως επιχειρήσεις, με πελάτες από την μια, φοιτητές και γονείς ως πελάτες που θα αγοράζουν ως εμπόρευμα γνώσεις και δεξιότητες, είτε άλλες επιχειρήσεις και φορείς που θα αγοράζουν υπηρεσίες. Ταυτόχρονα το περιεχόμενο σπουδών προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών και των μονοπωλιακών ομίλων αδιαφορώντας για τις κοινωνικές ανάγκες που δεν αποφέρουν κέρδος. Τέτοια Πανεπιστήμια της «αγοράς» παράγουν μισο - ειδικευμένους απόφοιτους, μειωμένων απαιτήσεων και δικαιωμάτων, μελλοντικούς εν δυνάμει εργαζόμενους - λάστιχο κατάλληλους για τις νέες εργασιακές σχέσεις που υλοποιεί η δικτατορία του κεφαλαίου….Τα μεν ιδιωτικά λειτουργούν κατ΄ αυτό τον τρόπο από την φύση τους, τα δε δημόσια, όσα δεν προσαρμοστούν θα εξαναγκάζονται από την «αξιολόγηση» και τον έλεγχο της χρηματοδότησης που επιβάλλεται με τον νόμο.
Βέβαια δεν παύει να αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία, όταν το σύνολο της εκπαιδευτικής και της πανεπιστημιακής κοινότητας έχει εκφράσει, από διάφορες θέσεις, την αντίθεσή του στο πλαίσιο που νομοθέτησε η κυβέρνηση, να έρχεται η πλειοψηφία των προθύμων του Π.Σ. να στηρίζει την άθλια αυτή πολιτική, αναλαμβάνοντας να καλύψει και το κενό των ντόπιων μεγαλοεπιχειρηματιών που δεν είναι πρόθυμοι να καταβάλουν ούτε τα «τριάκοντα» αργύρια του εξανδραποδισμού της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης…..
Η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου καλεί τους εργαζόμενους, την νεολαία των λαϊκών στρωμάτων, τους εκπαιδευτικούς, να αντιπαλέψουν αυτή την προοπτική που χτίζουν μαζί οι μεγαλοεπιχειρηματίες και το πολιτικό τους προσωπικό. Να αγωνιστούν για την Δημόσια, Δωρεάν και για όλους Παιδεία, για το Πανεπιστήμιο που αναπτύσσει την Επιστήμη και την Έρευνα των κοινωνικών και λαϊκών αναγκών, το Πανεπιστήμιο που διαμορφώνει επιστήμονες – ολοκληρωμένες προσωπικότητες με συνείδηση του κοινωνικού τους ρόλου και πλήρη επαγγελματική κατοχύρωση, σε πλήρη αντίθεση με τα πανεπιστήμια super market που επιδιώκουν κυβέρνηση – ΕΕ – κεφάλαιο και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό της «αγοράς».