Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

"ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΩΜΙΑΚΗΣ"


ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ
Συμβ. Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας  

Κορωνίδα 17-5-11ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Στις  15-05-11 συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο Κορωνίδας με θέμα <<διαχείριση του ξενώνα>>, ύστερα από αίτηση της  Δημ. Αρχής για ανάκληση της πρώτης απόφασης μας που ζητούσε τη διαχείριση να την έχει η Τοπ. Κοινότητα. Ο πρόεδρος και το άλλο μέλος του τοπικού συμβουλίου ψήφισαν την ανάκληση της απόφασης, εξυπηρετώντας τις πολιτικές και τους νόμους που τις στηρίζουν ώστε να εκχωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου για εκμετάλλευση από τους ιδιώτες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα εξής:
1.      Να βγει ο ξενώνας σε δημοπρασία  με ό,τι  συνεπάγεται αυτό (υψηλά ενοίκια προς τους  πολίτες, φθορές που θα υποστεί από την χρήση).
2.      Δεν θα μπορεί η Κοινότητα να φιλοξενεί διάφορα γκρουπ (για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες ),όπως  κατά καιρούς έχει κάνει.
  Η δική μου τοποθέτηση για το θέμα ήταν η παρακάτω:                                             <<   Σαν Λαϊκή Συσπείρωση, είμαστε ενάντια σε κάθε εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου μας  για να τα εκμεταλλεύονται ιδιώτες , ενώ μπορεί να τα διαχειριστεί ο Δήμος προς όφελος των κατοίκων. Έτσι και με τον ξενώνα του χωριού μας πρέπει η Δημ. Αρχή να φροντίσει να τον εξοπλίσει τόσο σε υλικά που τυχόν χρειάζεται όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας μέσα στο χωριό. Τη διαχείριση να την έχει η  Τοπ. Κοινότητα και τα έσοδα να  χρησιμοποιούνται για ανάγκες του χωριού.>>  

   Επίσης, στο συγκεκριμένο συμβούλιο, ύστερα από ενημέρωση που έγινε από τον πρόεδρο,  σε απάντηση της Δημ.Αρχής  για απόφασή μας σχετικά με τα ΒΙΟ.ΚΑ.  Κωμιακής -Απόλλωνα , κρίνοντας ότι με τις ενέργειες που θα κάνει  η  Δημ.Αρχή  για το θέμα, δεν διασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων αφού θα συνεχίσει να λειτουργεί ο υπάρχων ΒΙΟ.ΚΑ. του Απόλλωνα και δεν υπάρχει καμιά  εξέλιξη ή ενέργεια για μετεγκατάστασή του, ζήτησα να μπει το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  στο τοπικό συμβούλιο. Πράγμα που δεν έγινε δεκτό από τον πρόεδρο και το άλλο μέλος του τοπικού συμβουλίου,  οι οποίοι δήλωσαν ότι η απάντηση για τις ενέργειες του Δήμου τους καλύπτει πλήρως.

  Χαρακτηριστικό της  <<καλής λειτουργίας>> του ΒΙΟ.ΚΑ. του Απόλλωνα, που βεβαιώνει η Δημ. Αρχή ότι θα κάνει, είναι η δήλωση του αντιδημάρχου κ. Μανιού, ο οποίος παρακολουθούσε το συμβούλιο, ότι θα επανατοποθετηθούν  οι πινακίδες απαγόρευσης κολύμβησης.

Αντί να εφαρμόσουν το σχετικό νόμο,  δηλ. να απαγορέψουν τη ρήψη λυμάτων (έστω και επεξεργασμένων) σε κολυμβητική περιοχή, απαγορεύουν  την κολύμβηση.
 
  Αυτή η στάση  του προέδρου και του άλλου σύμβουλου του τοπικού συμβουλίου δεν βοηθάει στην άσκηση πίεσης λύσης των προβλημάτων αλλά αντίθετα εξυπηρετεί τους αρμόδιους και υπεύθυνους ώστε να διαιωνίζονται τα προβλήματα.