Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Διώκουν υπάλληλο του Δήμου για να καλύψουν τις ευθύνες τους

Νάξος, 21-4-2012


    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

        Διώκουν υπάλληλο του Δήμου για να καλύψουν τις ευθύνες τους

Καταγγέλλουμε το Δήμαρχο και τη δημοτική  αρχή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων γιατί έχουν θέσει ουσιαστικά σε δίωξη την υπάλληλο του Δήμου κ. Λεοντίου Μαρίνα  καλώντας  την σε απολογία με την αιτιολογία ότι  δήθεν χορήγησε αντίγραφα εγγράφων και αντίγραφα από τα βιβλία της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής στην επικεφαλή της Λαϊκής Συσπείρωσης, δημοτική μας σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής,  κ. Ψαρρά Ευδοκία.
Η ενέργεια αυτή του κ. Δημάρχου αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην συγκάλυψη  των ευθυνών του καθώς και της παράταξής του τόσο για τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών του Δήμου και ιδιαίτερα της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, τα οποία έχει επανειλημμένα έχει θέσει και καταγγείλει στο Δημοτικό Συμβούλιοη  δημοτική μας σύμβουλος και μέλος του ΔΣ της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.


Να τονίσουμε ότι:
 1.     στην πρώτη φορά που έκανε η κ. Ψαρρά  ενημέρωση στο Δημ. Συμβούλιο για τη λειτουργία των  σχολικών επιτροπών ο Πρόεδρος του ΔΣ  τη σταμάτησε λέγοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου, του Δήμου και του Δημ. Συμβ.  η λειτουργία της σχολικής επιτροπής, χωρίς την παραμικρή αντίδραση δυστυχώς από τις υπόλοιπες παρατάξεις.
 2.     Ουδέποτε έλαβαν υπόψη τους τις παρατηρήσεις και προτάσεις της συμβούλου μας στο ΔΣ για θέματα που είχαν άμεση σχέση με αποφάσεις αλλά και την οικονομική διαχείριση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, για τις οποίες εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκε.
Δεν γνωρίζουν αυτοί που ανέλαβαν να λύσουν τα προβλήματα του Δήμου ότι:
 1.     Οι σχολικές επιτροπές είναι ένα ιδιάζον τα ΝΠΔΔ και υπεύθυνοι για τη λειτουργία και διαχείριση όλων των θεμάτων των σχολικών επιτροπών είναι τα μέλη του ΔΣ τους στο σύνολό τους από όπουκαι απορρέει ότι υπόλογοι της οικονομικής διαχείρισής της είναι όλα τα μέλη του ΔΣ των σχολικών επιτροπών; Αν δεν το γνωρίζουν, γιατί δεν ακούν τη νομολογία που τους αναφέρει η σύμβουλός μας;
 2.     Δε γνωρίζουν ότι τα μέλη της σχολικής επιτροπής έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να έχουν  πλήρη εικόνα για τα τεκταινόμενα στη σχολική επιτροπή και να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο;.
 3.     ότι τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής, όταν απουσιάζει, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος της σχολικής επιτροπής και όχι ο Δήμαρχος οι Αντιδήμαρχοι, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ούτε  ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου όπως ισχυρίστηκε έντρομοςο «επί παντός επιστητού» αντιδήμαρχος κ. Πολυκρέτης;
Η κ. Ψαρρά Ευδοκία στις 26-3-2012 έβγαλε φωτοτυπία τις κενές σελίδες του Βιβλίου Εσόδων- Εξόδων και τις σελίδες του βιβλίου πρωτοκόλλου, όταν  διαπίστωσε ότι απουσίαζε το σύνολο σχεδόν των εγγράφων από τους φακέλους εισερχομένων και εξερχομένων,το δε βιβλίο εσόδων- εξόδων της σχολικής επιτροπής κενό εντελώς, χωρίς καμιά καταχώρηση εσόδου ή εξόδου ενώ έχουν γίνει ταμιακές πράξεις εσόδων και εξόδων από τον Πρόεδρο της  Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής τουλάχιστον για το οικ. έτος 2011.
Ξεκαθαρίζουμε ότι:
 1.     η κ. Ψαρρά δεν πήρε κανένα αντίγραφο εγγράφου παρά μόνο τις φωτοτυπίες που προαναφέραμε,
 2.     η  δε υπάλληλος που παραμένει τοποθετημένη στο γραφείο των σχολικών επιτροπών καθώς και ο πρόεδρος της  Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής που ήταν παρόντες ουδεμία αντίρρηση έφεραν σε καμία ενέργειά της.
Γιατί δεν ενόχλησε τον κ. Δήμαρχο της «διαφάνειας», «των ανοιχτών γραφείων», «της συνεργασίας» κ.ά.…
 •     η ντραμπούκικη συμπεριφορά του αντιδημάρχου κ. Πολυκρέτη στο πρόσωπό της κ. Ψαρρά,
 •     η υποκατάσταση των διοικητικών προϊσταμένων από τη γραμματέα του Δημάρχου και του απρεπούς ύφους της απέναντί στο μέλος της σχολικής επιτροπής και δημοτική μας σύμβουλο;
 •     Ότι -παρά τις συγκεκριμένες  προθεσμίες- δεν έχουν κλείσει ακόμα οι απολογισμοί και ότι τα ΔΣ των σχολικών επιτροπών δεν έχουν καμιά αναλυτική εικόνα της οικονομικής διαχείρισης για την περίοδο της θητείας τους;
 •     ότι παρά τις ρητές διαταγές του Υπουργείου και παρά τις αποφάσεις των ΔΣ των σχολικών επιτροπών μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η κατανομή χρημάτων στις σχολικές μονάδες;……
Η κ. Λεοντίου Μαρίνα  είναι το εξιλαστήριο θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση για να καλύψουν όλα όσα συμβαίνουν στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή, καθώς και τις ευθύνες τους, τις επιλογές τους και τις πρακτικές τους.
Φοβούνται τη διαφάνεια, τον έλεγχο. Να φοβούνται, γιατί ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο.
Ζητάμε
 •     να σταματήσει η δίωξη της δημοτικής υπαλλήλου
 •     να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.