Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου: Να συζητηθεί η Π.Ν.Π. για τα ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά της Τοπικής Διοίκησης
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ Η.Δ.
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Η Λαϊκή Συσπείρωση προτείνει να μπει  θέμα Η.Δ. στο επικείμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Καστελλόριζο στις 23-5-2015:

 «Η Π.Ν.Π. για τα ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά της Τοπικής Διοίκησης».

Οι εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπείρωσης
στην  περιφέρεια Νότιου Αιγαίου