Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Τις άμεσες ενέργειες της δημοτικής αρχής για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Απόλλωνα ζητάει ο εκλεγμένος με τη Λαϊκή Συσπείρωση πρόεδρος της Τ.Κ. Κορρές ΔημήτρηςΑποτέλεσμα εικόνας για απολλωνας ναξουΜε το υπ. αριθ. Πρωτ. 1187/21-2-2015 έγγραφο του κ. Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας, που διαβιβάστηκε στο δήμο μαζί με την απόφαση  κήρυξης έκτακτης ανάγκης με αριθ. Πρωτ. 25805/24-2-2015, το οποίο  δεν γνωρίζαμε και μόλις χτες Πέμπτη 14-5-2015, πήρα στα χέρια μου, εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας, λόγω καιρικών φαινομένων τον οικισμό Απόλλωνα, της Τ.Κ. Κορωνίδας Δ. Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων. Στο συγκεκριμένο έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η κήρυξη δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 20 Μαΐου 2015 και πως μετά το πέρας του χρονικού αυτού ορίου θα γίνει αυτόματα και χωρίς κάποιο έγγραφο, άρση της έκτακτης ανάγκης  πολιτικής προστασίας της περιοχής.


Δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών, ούτε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, η σύνταξη του  τεχνικού φακέλου και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται και που ζητήθηκαν από την περιφέρεια, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε λίγες μόνο ημέρες πριν τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών, με κίνδυνο να λήξει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης  πολιτικής προστασίας, ζητάμε άμεσα από τη δημοτική αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να πιέσει την Περιφέρεια και κάθε αρμόδιο φορέα, ώστε να δοθεί παράταση και να ανανεωθεί εκ νέου η κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας της περιοχής, αλλά και να υλοποιήσει την με αρ. 1/27-2-2015 απόφαση του Τ.Σ. της Τ.Κ. Κορωνίδας, επιταχύνοντας τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προχωρήσει η άμεση αποκατάσταση των καταστροφών όπου υπάρχει επικινδυνότητα και να προχωρήσουν στις κατάλληλες μελέτες, ώστε να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι υποδομές που θα δίνουν οριστική λύση στα χρόνια προβλήματα του Απόλλωνα, θα εξαλείφουν τα αίτια που προκαλούν τις καταστροφές,  θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής.   

 Δείτε το σχετικό έγγραφο: