Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011


                                                               
 
                                                                   

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ                                                                                  Συμβ.Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας
                                                     
                                                                            ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
του Κορρέ Γιάννη
στη συνεδρίαση του συμβουλίου Κορωνίδας στις 13/2/2011                                                                 με θέμα τη συγχώνευση – κατάργηση σχολείων

    Οι λόγοι για τις συγχωνεύσεις που αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, (δηλαδή ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υποδομών για εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας ) είναι παραπλανητικοί.
   Εκτός από τους οικονομικούς λόγους για μείωση θέσεων εργασίας αφού σύμφωνα με το νόμο αν δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας μονιμότητα δεν υφίσταται, βασικός λόγος είναι ότι εφαρμόζεται  ο <<Καλλικράτης>> (όπως και σε άλλους τομείς), για συγκεντρωτισμό και στην παιδεία. Δημιουργία δηλαδή του αυτόνομου σχολείου της αγοράς.
   Επιδιώκουν να στοιβάζουν τα παιδιά, σε πολυδύναμα σχολεία, πολλών ταχυτήτων που θα παράγουν μαζικά ευέλικτους, καταρτήσιμους εργαζόμενους. Σχολεία που για να λειτουργήσουν λόγω της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης θα εξαρτώνται από τους χορηγούς οι οποίοι θα διαμορφώνουν και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων τους αφού οι μαθητές θα αποτελούν πελατεία τους.
   Οι γονείς θα αναγκάζονται να πληρώνουν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων οπότε θα υπάρξει ταξική διαφοροποίηση των μαθητών (πλούσιοι-φτωχοί).
Γι αυτό προτείνω:
1.        Όχι στις συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολείων.
2.        Αναβάθμιση όλων των σχολείων στα χωριά.
3.        Κατάργηση κάθε επιχειρησιακής δράσης στην παιδεία.
4.        Αποκλειστικά Δημόσια , Δωρεάν και ενιαία παιδεία για όλους.
5.        Δίχρονη προσχολική αγωγή και ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο χωρίς ταξικές διακρίσεις.
6.        Την αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού.
7.        Τα τμήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να μην υπερβαίνουν τους 15 μαθητές και τους 20 στη δευτεροβάθμια.
8.        Ασφαλής μεταφορές των μαθητών όπου χρειάζεται.
9.        Κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, ώστε να μη πληρώνουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ.
Κωμιακή, 13-2-2011