Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Ανακοίνωση του εκλεγμένου με τη Λαϊκή Συσπείρωση προέδρου της Τ.Κ. Κορωνίδας Δημήτρη Κορρέ, για τη στάση των Τοπικών Συμβούλων
Στην τελευταία συνεδρίαση του τοπικού Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/2/2015, στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (επισυνάπτεται η εισήγηση και η απόφαση του ΤΣ), «Ενημέρωση για τις συναντήσεις με τους φορείς και το Δήμαρχο και προγραμματισμός δράσης μας το επόμενο διάστημα» και λαμβάνοντας υπόψη την από 14/9/2014 απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης Τ.Κ. Κορωνίδας για την δέσμευση του Τ.Σ. να ενημερώνει τους κάτοικους συνολικά του τοπικού μας διαμερίσματος, πρότεινα στο Συμβούλιο να προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα σε ενημέρωση του κόσμου σε όλο το τοπικό διαμέρισμα και να αποφασίσουμε από κοινού τον τρόπο δράσης μας για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων  που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, δεδομένου ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα όλες εκείνες η απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του ΤΣ, έχοντας ενημερώσει από τη μεριά μου για κάθε πρόβλημα μικρό ή μεγάλο, τόσο εγγράφως, όσο και με τη φυσική μου παρουσία στο δήμο και την κατ’ ιδίαν συζήτηση με τους αρμόδιους για κάθε θέμα, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει υπάρξει καμιά συγκεκριμένη δέσμευση από πλευράς της δημοτικής αρχής για τίποτα. Την πρόταση μου αυτή για την ενημέρωση του κόσμου από το Τ.Σ., τόσο ο κ. Αντώνης Χωριανόπουλος τοπικός Σύμβουλος εκλεγμένος με τη «Νησιώτικη Πολιτεία», όσο και ο κ. Γιάννης Κορρές εκλεγμένος  με τη «Στροφή στο Μέλλον» την καταψήφισαν, στηρίζοντας τις πολιτικές κατευθύνσεις των παρατάξεων που εκπροσωπούν, που δεν θέλουν ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και ενεργός  και να συμμετέχει στις αποφάσεις. 

Η Λαϊκή Συσπείρωση θα τηρήσει τη δέσμευση που έδωσε και προεκλογικά για την τακτική ενημέρωση του κόσμου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο διάστημα ενημερωτικές συγκεντρώσεις τόσο σε Κωμιακή και Απόλλωνα, όσο και στους άλλους οικισμούς του τοπικού μας διαμερίσματος, ώστε μαζί με τον κόσμο να οργανώσουμε τη δράση μας, για να διεκδικήσουμε λύσεις στα οξυμένα προβλήματα.